Quiz Yes/No
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania „Yes” lub „No”, zaznaczając dobrą odpowiedź.
Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to –1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.
Vocabulary Test
Proszę dopisać polskie znaczenie poniższych słów.
Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.
Multiple choice test
Proszę wybrać właściwą odpowiedź.
Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa lub brak odpowiedzi to 0 punktów.