Akademia Języków Obcych Olymp

Akademia Języków Obcych Olymp

ul. Powstańców Śląskich 112/114 53-333 Wrocław

+48 71 360 42 53 +48 502 159 723

  olymp@olymp-wroclaw.pl

Metoda Bezpośrednia - Direct Method

 

jest znana na całym świecie od lat 20-tych XX wieku. Obecnie stosowana jest powszechnie w wielu krajach Europy, umożliwiając tysiącom słuchaczy opanowanie języka angielskiego do poziomu First Certificate około czterech razy szybciej niż jakakolwiek inna metoda.

WYKORZYSTANIE NATURALNEGO PROCESU NAUKI JĘZYKA Metoda Bezpośrednia wykorzystuje naturalny proces przyswajania języka. Oznacza to, że słuchacz uczy się angielskiego tak jak nauczył się języka ojczystego. Najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie, powtarzając, opanowuje wymowę. Dopiero gdy utrwalona zostanie prawidłowa wymowa, słuchacz przystępuje do nauki czytania i pisania. Kolejność ta jest szczególnie istotna w przypadku nauki takiego języka jak angielski, w którym nie ma wyraźnej relacji pomiędzy pisownią i wymową. Ważne jest więc, aby uczeń opanował prawidłową wymowę danego słowa, zanim pozna jego pisownię. Najważniejsze nie jest wyuczenie się konkretnych zasad i reguł, lecz wyćwiczenie nawyku używania języka obcego, czyli opanowania pewnych podstawowych umiejętności językowych.

SZYBKOŚĆ I POWTÓRKI Niezwykle ważnym aspektem Metody jest także styl prowadzonych zajęć, a w szczególności szybkość, z jaką lektor mówi do słuchaczy. Lektorzy mówią z prędkością podobną do rodzimych użytkowników języka angielskiego. Zapobiega to znużeniu podczas lekcji - słuchacz jest skoncentrowany w każdej minucie zajęć. Ucząc się rozumieć wypowiedzi formułowane z tak dużą prędkością, słuchacz nie będzie miał później problemów ze zrozumieniem języka potocznego. Równie istotnym elementem Metody Bezpośredniej jest konsekwencja w regularnym powtarzaniu materiału. Każda lekcja jest powtarzana, dopóki nie zostanie opanowana przynajmniej w 70%. Wyniki nauki są często sprawdzane za pomocą specjalnych testów, tzw. Stage Exams. Jeśli słuchacz nie przyswoił danego materiału w 70%, to powinien przerobić go raz jeszcze.

BEZ ZADAŃ DOMOWYCH W Metodzie Bezpośredniej prawie nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji poświęcić wiele czasu na odrabianie żmudnych prac domowych, co oznacza, że czas studiowania wydłuża się o ok. 25%. Ćwiczenia zawarte w książce studenta są zalecane tym, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć proces uczenia się. Podobnie rzecz ma się z materiałami audio, które wspomagają proces edukacji, ale są jedynie opcjonalne.

JEDNAKOWY CZAS MÓWIENIA Inną właściwością Metody Bezpośredniej jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują niemal cały czas, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.

NIE JEST WAŻNE NATYCHMIASTOWE ROZUMIENIE WSZYSTKIEGO Nie jest ważne dla studenta rozumienie pytań za pierwszym razem, ani też dokładne rozumienie tego, co sam mówi. Wszystko jest powtarzane wiele razy aż do momentu, kiedy student będzie rozumiał to bez trudności.

ZAAKCEPTUJ METODĘ TAKĄ, JAKA ONA JEST - TO DZIAŁA! Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie Bezpośredniej. Może się zdarzyć, że student nie będzie się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będzie ich lubił. Tak naprawdę nie ma to znaczenia - bo Metoda działa. Prowadzi ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to cztery razy szybciej niż w przypadku innych metod.

link-addvantagelink-talkinglink-wroclawwf-bw