Akademia Języków Obcych Olymp

Akademia Języków Obcych Olymp

ul. Powstańców Śląskich 112/114 53-333 Wrocław

+48 71 360 42 53 +48 502 159 723

  olymp@olymp-wroclaw.pl

Angielski dla młodzieży

 

OLYMP DIRECT

Jest to najbardziej rozpowszechniony kurs języka angielskiego. Dzięki wykorzystaniu Metody Bezpośredniej Direct Method nauka trwa około czterokrotnie krócej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody. Zajęcia odbywają się w grupach od 6 do 8 słuchaczy w systemach spotkań: pn - śr i wt - czw oraz w systemie weekendowym. Program OLYMP DIRECT przeznaczony jest dla młodzieży, która pragnie szybko przyswoić sobie język angielski w formie komunikacyjnej. Tandemowy system nauczania, pozwala dzieciom nabyć obycia i pewności w obcowianiu z różnymi akcentami.

OLYMP MATURA

Program Matura organizowany przez OLYMP przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich pragnących przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kurs dla maturzystów to 100-godzinny program opierający się na podręcznikach renomowanych wydawnictw i uwzględniający aktualnie obowiązujące wymagania maturalne opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i opisane w Informatorze maturalnym.

Czego się nauczysz?

Podczas zajęć słuchacze zdobędą niezbędne informacje o egzaminie, poznają i przećwiczą wszystkie typy zadań maturalnych. Ciekawe zadania leksykalne umożliwią słuchaczom poznanie i uzupełnienie ewentualnych braków w słownictwie obejmującym swoim zakresem katalog tematów maturalnych. Ćwiczenia gramatyczne pozwolą na usystematyzowanie już zdobytej wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego i opanowanie umiejętności rozpoznawania i stosowania różnych struktur gramatycznych. Uczestnicy naszego kursu poznają i intensywnie przećwiczą strategie pisania różnych tekstów, co gwarantuje, że część pisemna egzaminu maturalnego nie sprawi naszym słuchaczom trudności. W trakcie trwania kursu proponujemy naszym słuchaczom przystąpienie do bezpłatnej Próbnej Matury podczas której będą mogli w praktyce sprawdzić już zdobyte wiadomości i całościowo przećwiczyć nową formę egzaminu maturalnego. Zajęcia w programie Matura prowadzone są w grupach 6-12 osób dwa razy w tygodniu po dwie lekcje. Przed rozpoczęciem kursu słuchacze przystępują do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego. Test przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Obejmuje ćwiczenia na zrozumienie tekstu pisanego oraz ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

FacebookTwitter

link-addvantagelink-talkinglink-wroclawwf-bw