Przejdź do treści

Angielska gramatyka – czas przeszły Past Simple

Past Simple jest jednym z podstawowych czasów w gramatyce angielskiej. Umożliwia on opowiadanie o czynnościach, które zdarzyły się i zakończyły w przeszłości, co czyni go niezbędnym do prawidłowego opisywania minionych zdarzeń. W tym artykule przyjrzymy się bliżej budowie tego czasu, omówimy jego zastosowania, sposób tworzenia zdań oraz typowe określenia z nim związane.

Zastosowanie

Czasu Past Simple używamy, gdy chcemy mówić o:

 • Czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości i są już zakończone – np. I saw a movie yesterday (Wczoraj obejrzałem film).
 • Sytuacjach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości – np. She lived in Paris in 2005 (Ona mieszkała w Paryżu w 2005 roku).
 • Powtarzających się czynnościach w przeszłości – np. They always played tennis on Sundays (Oni zawsze grali w tenisa w niedziele).

Tworzenie zdań w czasie Past Simple

Zdania twierdzące

W zdaniach twierdzących czasownik przyjmuje formę przeszłą (past form), która w przypadku czasowników regularnych kończy się na “-ed”, natomiast w przypadku nieregularnych należy znać odpowiednie II formy czasownika – więcej na ten temat przeczytasz np. na stronie British Council.

Przykłady:

 • I played football. – Grałem w piłkę nożną.
 • You worked hard. – Pracowałeś ciężko.
 • She took* her dog for a walk. – Wyprowadziła swojego psa na spacer.
 • He finished the project. – Zakończył projekt.
 • It rained yesterday. – Wczoraj padał deszcz.
 • We bought** a new car. – Kupiliśmy nowy samochód.
 • You studied English. – Uczyliście się angielskiego.
 • They saw*** a movie on Saturday. – Zobaczyli film w sobotę.

* I forma – take, II forma – took
** I forma – buy, II forma – bought
*** I forma – see, II forma – saw

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy używając pomocniczego czasownika “did” wraz z “not” oraz czasownika w formie podstawowej (infinitive without “to”).

Przykłady:

 • I did not (didn’t) go to the gym yesterday. – Nie poszedłem wczoraj na siłownię.
 • You did not (didn’t) work yesterday. – Nie pracowałeś wczoraj.
 • She did not (didn’t) visit London. – Nie odwiedziła Londynu.
 • He did not (didn’t) come to the meeting. – Nie przyszedł na spotkanie.
 • It did not (didn’t) rain last week. – Nie padało w zeszłym tygodniu.
 • We did not (didn’t) watch the news. – Nie oglądaliśmy wiadomości.
 • You did not (didn’t) study for the test. – Nie uczyliście się do testu.
 • They did not (didn’t) dance at the party. – Nie tańczyli na przyjęciu.

Pytania w czasie Past Simple

Do tworzenia pytań w czasie Past Simple używamy “did” na początku zdania, po czym następuje podmiot i czasownik w formie podstawowej.

Przykłady:

 • Did I play the piano? – Czy grałem na pianinie?
 • Did you see the new exhibition? – Czy widziałeś nową wystawę?
 • Did she visit the museum? – Czy odwiedziła muzeum?
 • Did he finish his homework? – Czy skończył swoją pracę domową?
 • Did it rain on Monday? – Czy padało w poniedziałek?
 • Did we watch the correct channel? – Czy oglądaliśmy właściwy kanał?
 • Did you study for your exams? – Czy uczyliście się do egzaminów?
 • What did they buy at the store?* – Co kupili w sklepie?

*Gdy chcemy użyć pytajników where (gdzie), what (co), how (jak), when (kiedy) itp. zwykle stosujemy je na początku zdania przed “did”.

Określenia charakterystyczne dla Past Simple

W czasie Past Simple często pojawiają się określenia czasowe wskazujące na konkretny moment w przeszłości:

 • Yesterday (wczoraj): I met him yesterday. – Spotkałem go wczoraj.
 • Last week/month/year (w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku): They traveled to Italy last month. – W zeszłym miesiącu podróżowali do Włoch.
 • Two days ago (dwa dni temu): She called me two days ago. – Zadzwoniła do mnie dwa dni temu.

Cechy charakterystyczne czasu Past Simple

Aby odróżnić Past Simple od innych czasów, warto pamiętać, że:

 • Past Simple opisuje czynności zakończone w przeszłości, które nie mają związku z teraźniejszością.
 • Czas ten często występuje z określeniami czasowymi wskazującymi na przeszłość.
 • Past Simple jest używany do opisywania serii zdarzeń w przeszłości.

Wskazówki do nauki czasowników nieregularnych

Nauka czasowników nieregularnych w czasie Past Simple wymaga systematycznej nauki i praktyki. Oto kilka wskazówek, jak to robić skutecznie:

 • Tworzenie fiszek: Stwórz zestaw fiszek z czasownikami nieregularnych, gdzie po jednej stronie będzie forma teraźniejsza, a po drugiej w czasie przeszłym.
 • Użycie w kontekście: Próbuj używać nowych czasowników nieregularnych w swoich wypowiedziach ustnych oraz pisemnych, aby lepiej zapamiętać ich formy i zrozumieć zastosowanie.
 • Ćwiczenia: Regularne ćwiczenia, chociażby polegające na wypełnianiu luk lub tłumaczeniu zdań z polskiego na angielski, z pewnością ułatwi zapamiętywanie – ta metoda działa o wiele lepiej niż uczenie się nieregularnych form na pamięć!