Przejdź do treści

FAQ

Kursy dla dorosłych

Osoby zainteresowane zapisem na zajęcia powinny skorzystać z formularzy dostępnych na stronie www.olymp-wroclaw.pl/zapisy-kursy
Dla kontynuujących naukę języka angielskiego obowiązuje test poziomujący.
W razie pytań dotyczących zapisów i kurów zachęcamy do kontaktu mailowego: olymp@olymp-wroclaw.pl
Nabór na kursy w Akademii Języków Obcych Olymp jest prowadzony przez cały rok.
Ogólne informacje na temat oferty są dostępne na stronie olymp-wroclaw.pl/angielski-dla-doroslych
Aktualną ofertę, dostępne poziomy językowe, godziny zajęć i liczbę wolnych miejsc w grupach można poznać kontaktując się mailowo.

Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 2 lekcji próbnych w grupie, do której został zakwalifikowany.

Zajęcia próbne są płatne zarówno dla osób rezygnujących, jak i kontynuujących naukę w grupie.

Za zajęcia obowiązuje płatność semestralna, która może zostać rozłożona na raty. W przypadku płatności z góry za cały semestr słuchaczowi zostaje przyznany rabat. Natomiast przy wyborze wpłat ratalny nie przewidziano dodatkowych zniżek.

Semestr zimowy od II połowy września lub I połowy października do 31.01
Semestr letni od 1.02 do 30.06
W zależności od zainteresowania istnieje możliwość utworzenia grup w trakcie semestru lub dopisania się do już istniejących podczas jego trwania.

Umowa jest sporządzana na jeden rok szkolny i kończy się z dniem 30.06. W przypadku kursów wakacyjnych, innych kursów tematycznych lub w grupach zamkniętych umowa jest przygotowywana na czas określony według wcześniejszych ustaleń.

Każdą umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

O rezygnacji z kursu należy powiadomić sekretariat szkoły mailowo.

Zajęcia odbywają się w grupach 4 do 6 osób. Istnieje możliwość utworzenia mniejszej grupy na życzenie słuchaczy.

Kursy dla dzieci i młodzieży

Zachęcamy do skorzystania z formularzy na stronie www.olymp-wroclaw.pl/zapisy-kursy lub kontaktu osobistego drogą mailową.
W przypadku młodzieży chcącej kontynuować naukę języka angielskiego obowiązuje test poziomujący www.olymp-wroclaw.pl/qsm_quiz/test
Nabór na kursy w Akademii Języków Obcych Olymp jest prowadzony przez cały rok.
Informacje na temat aktualnej oferty kursów można uzyskać poprzez kontakt mailowym lub wypełnienie formularza.
Na temat proponowanych kursów i metody nauczania można przeczytać na stronie:

Dziecko można zapisać do grupy jeśli ukończyło minimum 5 lat. Dla dzieci młodszych polecamy zajęcia indywidualne lub indywidualnie tworzone grupy zamknięte do 3 osób.

Każde dziecko ma możliwość skorzystania z 2 lekcji próbnych w grupie, do której zostało zakwalifikowane.

Zajęcia próbne są płatne zarówno dla osób rezygnujących, jak i kontynuujących naukę w grupie.

W Akademii Języków Obcych Olymp obowiązują dwa sposoby płatności do wyboru:
– Za semestr z góry ze specjalną zniżką.
– Płatność w ratach w standardowej cenie.
Semestr zimowy od połowy września do końca stycznia.
Semestr letni od lutego do wakacji.
Dokładne daty są uzależnione od harmonogramu roku szkolnego. Na kursach językowych obowiązuje przerwa wakacyjna oraz przerwy w ciągu roku szkolnego na podobnej zasadzie, jak w szkołach.

Umowa jest sporządzana na okres od pierwszych zajęć, na których dziecko było obecne do końca roku szkolnego lub według indywidualnych ustaleń z rodzicami.

Każdy rodzic lub prawny opiekun może wypowiedzieć umowę z zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

O chęci wypisania dziecka z zajęć należy powiadomić drogą mailową.

Zwykle zajęcia odbywają się w grupach do 8 osób. Istnieje możliwość utworzenia mniejszej grupy na życzenie rodziców, w takim przypadku obowiązuje wyższa cena.

Kursy indywidualne dla dzieci i dorosłych

Na kursy indywidualne można zapisać się poprzez formularz (dla wszystkich) lub wypełnienie testu na stronie (dla osób dorosłych i młodzieży kontynuujących naukę języka angielskiego) www.olymp-wroclaw.pl/zapisy-kursy lub kontakt drogą mailową olymp@olymp-wroclaw.pl

W ramach kursu indywidualnego istnieje możliwość utworzenia grupy zamkniętej do 3 osób. Cena za zajęcia jest wtedy ustalana indywidualnie z biurem Akademii Języków Obcych Olymp.

Na kursach indywidualnych nie obowiązują darmowe lekcje próbne. Istnieje możliwość umówienia się na pojedyncze płatne zajęcia.

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych godzin. Zachęcamy do kontaktu mailowego w celu poznania dokładnej oferty.

W ramach kursu indywidualnego można wykupić pakiet na dowolną liczbę zajęć z  rabatem. Za pakiet płatność naliczana jest z góry i nie ma możliwości rozłożenia jej na raty. W przypadku płatności miesięcznych traci się możliwość do skorzystania z cen pakietowych.

Umowa może być podpisana na cały rok szkolny, rok kalendarzowy lub według indywidualny ustaleń z biurem.

facebook
Portal www.olymp-wroclaw.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij