Przejdź do treści

Metoda Direct

Direct Method – Metoda Bezpośrednia

W 2009 roku poszerzyliśmy swoją ofertę o Metodę Direct.


Metoda Bezpośrednia jest znana na całym świecie od lat 20-tych XX wieku. Obecnie stosowana jest powszechnie w wielu krajach Europy. Metoda jest na bieżąco modyfikowana podążając za współczesnymi oczekiwaniami i potrzebami studentów jak i nowymi tendencjami w metodyce nauczania języków obcych. Celem metody bezpośredniej jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów, wyrobienie nawyków językowych i automatyzmu formułowania zdań.


 
  • WYKORZYSTANIE NATURALNEGO PROCESU NAUKI JĘZYKA Metoda Bezpośrednia wykorzystuje naturalny proces przyswajania języka. Oznacza to, że słuchacz uczy się angielskiego tak jak nauczył się języka ojczystego. Najpierw poznaje słownictwo ze słuchu, uczy się je rozpoznawać i rozumieć w zdaniach. Następnie, powtarzając, opanowuje wymowę. Dopiero gdy utrwalona zostanie prawidłowa wymowa, słuchacz przystępuje do nauki czytania i pisania. Lekcja ma formę kontrolowanego dialogu z nauczycielem w oparciu o wprowadzone słownictwo i struktury gramatyczne. Najważniejsze nie jest wyuczenie się konkretnych zasad i reguł, lecz wyćwiczenie nawyku używania języka obcego, czyli opanowania pewnych podstawowych umiejętności językowych.
  • SZYBKOŚĆ I POWTÓRKI Niezwykle ważnym aspektem Metody jest także styl prowadzonych zajęć, a w szczególności szybkość, z jaką lektor mówi do słuchaczy. Lektorzy mówią z prędkością podobną do rodzimych użytkowników języka angielskiego. Zapobiega to znużeniu podczas lekcji – słuchacz jest skoncentrowany w każdej minucie zajęć. Ucząc się rozumieć wypowiedzi formułowane z tak dużą prędkością, słuchacz nie będzie miał później problemów ze zrozumieniem języka potocznego. Równie istotnym elementem Metody Bezpośredniej jest konsekwencja w regularnym powtarzaniu materiału. Każda lekcja jest powtarzana, dopóki nie zostanie opanowana przynajmniej w 70%. Student ma kontakt z przerobionym zakresem materiału kilkakrotnie: podczas powtórek na początku zajęć, podczas czytań i dyktand jak i podczas ćwiczeń gramatycznych. Wyniki nauki są często sprawdzane za pomocą specjalnych testów, tzw. Stage Exams. Jeśli słuchacz nie przyswoił danego materiału w 70%, to powinien przerobić go raz jeszcze.
  • BEZ ZADAŃ DOMOWYCH W Metodzie Bezpośredniej prawie nie ma zadań domowych. Studiując innymi metodami, student musi po każdej lekcji poświęcić wiele czasu na odrabianie żmudnych prac domowych, co oznacza, że czas studiowania wydłuża się o ok. 25%. Ćwiczenia zawarte w książce studenta są zalecane tym, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć proces uczenia się. Podobnie rzecz ma się z materiałami audio, czy wsparciem w postaci platformy internetowej, które wspomagają proces edukacji, ale są jedynie opcjonalne.
  • JEDNAKOWY CZAS MÓWIENIA Inną właściwością Metody Bezpośredniej jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują niemal cały czas, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.
  • NIE JEST WAŻNE NATYCHMIASTOWE ROZUMIENIE WSZYSTKIEGO Nie jest ważne dla studenta 100 procentowe rozumienie pytań za pierwszym razem. Dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań, wyrabia sobie automatyzm wypowiedzi. Wszystko jest powtarzane wiele razy aż do momentu, kiedy student będzie rozumiał to bez trudności. W początkowych etapach nauki, gdzie możliwość wystąpienia błędu jest duża, forma wypowiedzi studenta jest ściśle określona. Na dalszych etapach przyswajania języka obcego, student otrzymuje więcej swobody w kreowaniu własnych wypowiedzi.
  • ZAAKCEPTUJ METODĘ TAKĄ, JAKA ONA JEST – TO DZIAŁA!  Może się zdarzyć, że student nie będzie się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będzie ich lubił. Tak naprawdę nie ma to znaczenia – bo Metoda działa. Prowadzi ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to znacznie szybciej niż w przypadku metod tradycyjnych.