Szkolenia dla firm

Z myślą o mniejszych firmach i większych przedsiębiorstwach organizujemy profesjonalne szkolenia dla firm. Szkolenia dzielimy na dwie fazy: audyt językowy oraz coaching. Przeprowadzamy wstępną analizę potrzeb klienta oraz przygotowujemy program szkolenia. Aby skutecznie nauczyć się języka obcego, zasadne jest opracowanie najważniejszych celów, które z pomocą odpowiedniej metody jesteśmy w stanie osiągnąć. Jedni klienci chcą nauczyć się swobodnej komunikacji z partnerami biznesowymi, inni wolą ograniczyć się do umiejętności pisania, jeszcze inni do zdobycia certyfikatu językowego.

 

FAZA I: AUDYT JĘZYKOWY

Naszym klientom oferujemy pomoc w zaplanowaniu odpowiedniej ścieżki edukacji, aby nauka była jak najbardziej efektywna. Audyt językowy polega na: a) analizie potrzeb klienta, b) określeniu czasu potrzebnego na realizację celów, c) wyborze odpowiedniej metody szkoleniowej.

 

FAZA II: COACHING

Poza wyznaczonymi lekcjami, lektorzy wyznaczają słuchaczom dodatkowe zadania – w zależności od charakteru zajęć. Może być to artykuł do przeczytania w domu i dyskusji na kolejnych zajęciach, obejrzenie filmu z angielskim lektorem czy pisanie maili w celu ćwiczenia umiejętności formułowania myśli. Wszystkie te dodatkowe działania mają na celu realizację wyznaczonych celów i motywowanie klientów do ulepszania kompetencji językowych.