Przejdź do treści

Jak tworzyć stronę bierną w języku angielskim?

Kiedy Twoja nauka wchodzi na wyższy poziom, oprócz standardowej gramatyki, jak czasy teraźniejsze czy przeszłe, ważne jest również poznanie strony biernej. To niezębny, a wręcz kluczowy krok, szczególnie jeśli chcesz poprawić swoją umiejętność tworzenia różnych form tekstowych oraz wypowiadać się szerzej na wiele tematów codziennych lub biznesowych. W dzisiejszym artykule weźmiemy pod lupę stronę bierną w języku angielskim i omówimy ją w kontekście różnych angielskich czasów.

Passive voice

Co to jest strona bierna?

Strona bierna, czyli passive voice to konstrukcja zdania, która pozwala lepiej skupić uwagę odbiorcy treści na rezultacie, a nie na wykonawcy czynność. Osoba wykonująca daną czynność schodzi tu nadal dalszy plan i nie jest uwzględniana w wypowiedzi lub wspomina się o niej na samym końcu zdania.

Strony biernej używamy gdy:

 • chcemy skupić się na rezultacie działania, a nie na osobie, która go wykonała;
 • nie jest nam znany lub nie chcemy ujawnić, kto dokonuje czynności;
 • z góry wiadomo, kto wykonał daną czynność i nie trzeba o tym wspominać;
 • chcemy, aby nasza wypowiedź była bardziej zróżnicowana.
Konwersacja w grupie

Jak wygląda struktura zdania w stronie biernej?

Zdanie w stronie biernej znacznie różni się od tego w stronie czynnej, jednak dokładna jego konstrukcja zależy od czasu, w jakim jest użyte.

Jak napisać to samo zdanie w stronie biernej i czynnej?

 • Strona czynna: Mary skończyła sprzątać – Mary finished cleaning (strona czynna)
 • Strona bierna: Sprzątanie zostało ukończone (przez Mary) – Cleaning was finished (by Mary) Ważne! Jeśli chcemy w zdaniu wspomnieć o osobie, która wykonała daną czynność, przed podaniem wykonawcy musimy dodać wyrażenie by (przez) – by Mary, by mother, by policeman.

Present Simple:

 1. Budowa: Podmiot + czasownik to be (w odpowiedniej do osoby formie am/is/are) + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • I eat sweets once a year. – Jem słodycze raz w roku. (strona czynna)
 • Sweets are eaten once a year (by me). – Słodycze są jedzone raz w roku (przeze mnie) (strona bierna)

Present Continuous:

 1. Budowa: Podmiot + am/are/is being + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • My sister is baking the cake. – Moja siostra piecze ciasto. (strona czynna)
 • The cake is being baked by my sister. – Ciasto jest pieczone przez moją siostrę (strona bierna)

Present Perfect:

 1. Budowa: Podmiot + have/has been + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • We have visited that museum. – Odwiedziliśmy to muzeum. (strona czynna)
 • That museum has been visited (by us). – To muzeum zostało odwiedzone (przez nas). (strona bierna)

Past Simple:

 1. Budowa: Podmiot + was/were + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • He painted a beautiful portrait. – On namalował piękną portret. (strona czynna)
 • A beautiful portrait was painted. – Piękny portret został namalowany. (strona bierna)

Past Continuous:

 1. Budowa: Podmiot + was/were being + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • I was reading a book all evening.– Czytałem książkę przez cały wieczór. (strona czynna)
 • A book was being read all evening.– Książka była czytana przez cały wieczór. (strona bierna)

Past Perfect:

 1. Budowa: Podmiot + had been + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • We had eaten dinner before the movie started. – Zjedliśmy kolację, zanim zaczął się film. (strona czynna)
 • Dinner had been eaten before the movie started. – Kolacja została zjedzona, zanim zaczął się film. (strona bierna)

Future Simple:

 1. Budowa: Podmiot + will be + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • She will pass the exam. – Ona zda egzamin. (strona czynna)
 • The exam will be passed. – Egzamin zostanie zdany. (strona bierna)

Future Perfect:

 1. Budowa: Podmiot + will have been + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • John will have finished his work by tomorrow. – John skończy swoją pracę do jutra. (strona czynna)
 • The work will have been finished by tomorrow. – Praca zostanie skończona do jutra. (strona bierna)

Zdanie z czasownikami modalnymi (can, must, will, could):

 1. Budowa: Podmiot + czasownik modalny + be (w niezmienionej formie) + czasownik w formie III bądź z końcówką -ed
 2. Przykład:
 • We must finish the report. – Musimy skończyć raport. (strona czynna)
 • The report must be finished. – Raport musi zostać skończony. (strona bierna)
Robienie notatek przed komputerem

Jak stosować stronę bierną na co dzień?

Umiejętność posługiwania się stroną bierną przyda Ci się podczas tworzenia formalnych dokumentów, a także opisywania zdarzeń czy sytuacji. Z pewnością doda to profesjonalności tekstom lub wypowiedziom.

Pamiętaj, choć strona bierna jest użyteczna, nadużywanie jej może sprawić, że to, co chcesz przekazać, stanie się niejasny lub zbyt formalny. Początkowo jednak nie należy się tym martwić, dłuższa praktyka poprzez wielokrotne ćwiczenia sprawi, iż zaczniesz się posługiwać stroną bierną w naturalny i swobodny sposób.