Przejdź do treści

Angielska gramatyka – czas teraźniejszy Present Continuous

Present Continuous jest jednym z podstawowych czasów w gramatyce angielskiej – zaraz po Present Simple. Pozwala on na wypowiadanie się o czynnościach trwających chwili obecnej, dlatego jego znajomość będzie kluczowa do rozumienia oraz komunikowania się na każdym poziomie zaawansowania. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omówimy zastosowania, tworzenie zdań oraz przedstawimy charakterystyczne określenia.

Zastosowanie

Czasu Present Continuous używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

 • Czynnościach zachodzących w chwili obecnej – np. “I am writing an article” (Piszę artykuł).
 • Czynnościach trwających w momencie mówienia – np. “She is studying for her exam” (Ona uczy się do egzaminu).
 • Planach na przyszłość związanych z konkretnym czasem – np. “We are meeting at 5 PM” (Spotykamy się o 17:00).

Tworzenie zdań w czasie Present Continuous

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous konstruujemy następująco:

Podmiot + formą czasownika “to be” (am/is/are) + czasownik w formie -ing.

Przykłady:

 • I am reading a book. – Czytam książkę.
 • You are studying for the exam. – Uczysz się do egzaminu.
 • She is watching a movie. – Ona ogląda film.
 • He is playing a computer game. – On gra w grę komputerową.
 • It is sleeping. – Ono śpi.
 • We are having dinner. – Jemy obiad.
 • You are learning English. – Uczycie się angielskiego.
 • They are working late today. – Oni pracują dziś do późna.

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa “not” po formie czasownika “to be”:

Podmiot + formą czasownika “to be” (am/is/are) + not + czasownik w formie -ing.

Przykłady:

 • I am not watching TV. – Nie oglądam telewizji.
 • You are not (aren’t) eating sweets. – Nie jesz słodyczy.
 • She is not (isn’t) listening to music. – Ona nie słucha muzyki.
 • He is not (isn’t) playing video games. – On nie gra w gry komputerowe.
 • It is not (isn’t) raining. – Nie pada deszcz.
 • We are not (aren’t) drinking coffee. – Nie pijemy kawy.
 • You are not (aren’t) using your phone. – Nie używacie telefonu.
 • They are not (aren’t) working late. – Oni nie pracują do późna.

Pytania w czasie Present Continuous

Pytania w czasie Present Continuous konstruujemy poprzez zmianę kolejności:

To be (am/is/are) + podmiot + czasownik w formie -ing?

Przykłady:

 • Am I writing an email? – Czy piszę e-mail?
 • Are you studying for the test? – Czy uczysz się do testu?
 • Is she working on a project? – Czy ona pracuje nad projektem?
 • Is he playing basketball? – Czy on gra w koszykówkę?
 • Is it snowing outside? – Czy na zewnątrz pada śnieg?
 • Are we having a meeting today? – Czy mamy dzisiaj spotkanie?
 • Are you cooking dinner? – Czy gotujecie obiad?
 • Are they listening to the radio? – Czy oni słuchają radia?

Określenia charakterystyczne dla Present Continuous

W czasie Present Continuous często używamy określeń czasowych, które wskazują na regularność lub powtarzalność czynności:

 • Now (teraz): He is studying now. – On teraz się uczy.
 • At the moment (w tej chwili): We are talking at the moment. – Rozmawiamy w tej chwili.
 • Today (dzisiaj): They are not working today. – Oni dzisiaj nie pracują.

Cechy charakterystyczne czasu Present Continuous

Aby odróżnić Present Continuous od innych czasów, warto zapamiętać, że:

 • Present Continuous opisuje czynności zachodzące w chwili obecnej lub trwające w momencie mówienia.
 • Czas ten może być również używany do wyrażania planów na przyszłość związanych z konkretnym momentem (dzień/godzina).
 • Present Continuous skupia się na czynnościach w trakcie realizacji, w odróżnieniu od Present Simple, który opisuje regularne lub powtarzające się działania.

Przeczytaj także: Angielska gramatyka – czas teraźniejszy Present Simple