Przejdź do treści

Angielska gramatyka – czas teraźniejszy Present Simple

Present Simple jest jednym z najważniejszych czasów w gramatyce angielskiej, od jego nauki powinieneś zacząć przygodę z tym językiem. Choć, jak sama nazwa wskazuje, jest to najprostszy z czasów teraźniejszych, warto znać zasady jego stosowania, aby nie popełnić błędu podczas mówienia oraz pisania. W artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu – omówimy zastosowania, tworzenie zdań oraz podpowiemy, jakie są charakterystyczne określenia.

Sprawdź ofertę na kursy angielskiego dla dzieci

Zastosowanie

Czasu Present Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

 • Niezmiennych rzeczach – Mieszkam w Krakowie.
 • Czynnościach rutynowych – do opisywania czynności, które są częste, powtarzają się – Codziennie rano chodzę pieszo do pracy.
 • Faktach naukowych – Woda wrze w 100 stopniach C.
 • Naszych planach w przyszłości, szczególnie w kontekście harmonogramów i rozkładów – Samolot startuje o godzinie 22.
 • Poglądach i przekonaniach – Lubię filmy animowane, ale nie lubię horrorów.

Zdania twierdzące

W takim zdaniu stosujemy:

Podmiot + czasownik w formie podstawowej (z końcówką -s/-es dla trzeciej osoby liczby pojedynczej).

Przykłady:

 1. I play tennis every Saturday – Gram w tenisa w każdą sobotę.
 2. You play tennis every Saturday – Ty grasz w tenisa w każdą sobotę.
 3. She plays tennis every Saturday – Ona gra w tenisa w każdą sobotę.
 4. He plays tennis every Saturday – On gra w tenisa w każdą sobotę.
 5. It plays tennis every Saturday – Ono gra w tenisa w każdą sobotę.
 6. We play tennis every Saturday – My gramy w tenisa w każdą sobotę.
 7. You play tennis every Saturday – Wy gracie w tenisa w każdą sobotę.
 8. They play tennis every Saturday – Oni grają w tenisa w każdą sobotę.

W trzeciej osobie liczby mnogiej pojawiają się komplikacje, aby dobrze zapisać lub wymówić czasownik, pamiętaj o kilku regułach:

a) do podstawowej formy czasownika dodajemy – s

b) dla czasowników zakończonych na -ch,-sh, -o, -ss, -x oraz -z dodajemy końcówkę -es, czyli:

 • watch = watches
 • go = goes
 • do = does

c) w tym przypadku have zmieniamy na has

d) czasowniki zakończane literą -y również mają końcówek -es, ale samo -y zmieniamy na literę -i tym sposobem zamiast fly otrzymujemy flies.

Zapisz się na kursy angielskiego dla dorosłych

Zdania przeczące

W zdaniach przeczących w odróżnieniu od twierdzących pojawia się operator oraz nie ma konieczności zmiany formy czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Takie zdania w języku angielskim tworzymy poprzez:

Podmiot + do/does (w zależności od osoby) + not + czasownik w formie podstawowej.

Przykłady:

 1. I don’t like spicy food – Ja nie lubię ostrego jedzenia.
 2. You don’t like spicy food – Ty nie lubisz ostrego jedzenia.
 3. She doesn’t like spicy food – Ona nie lubi ostrego jedzenia
 4. He doesn’t like spicy food – On nie lubi ostrego jedzenia.
 5. It doesn’t like spicy food – Ono nie lubi ostrego jedzenia.
 6. We don’t like spicy food – My nie lubimy ostrego jedzenia.
 7. You don’t like spicy food – Wy nie lubicie ostrego jedzenia.
 8. They don’t like spicy food – Oni nie lubią ostrego jedzenia.

Pytania

W pytaniach z kolei operator zmienia miejsce z podmiotem, a resztę zdania zostawiamy w niezmienionej formie.

Do/Does (w zależności od osoby) + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania?

Przykłady:

 1. Do I/you speak Spanish? – Czy ja mówię/ty mówisz po hiszpańsku?
 2. Does she/he/it speak Spanish? – Czy ona/on/ono mówi po hiszpańsku?
 3. Do we/you/they speak Spanish? – Czy my mówimy/wy mówicie/oni mówią po hiszpańsku?

Na takie pytania można odpowiedzieć krótkim:

 • Yes, I do / No, I don.’t
 • Yes, she does / No, she doesn’t

Określenia charakterystyczne dla Present Simple

Czas Present Simple, tak jak inne angielskie czasy ma swoje charakterystyczne określenia, które warto używać w wypowiedziach:

Do takich charakterystycznych angielskich zwrotów należą:

 • always (zawsze): She always brushes her teeth twice a day. – Ona zawsze myje zęby dwa razy dziennie.
 • usually (zwykle): I usually go for a walk in the evening. – Zazwyczaj chodzę na spacer wieczorem.
 • often (często): He often visits his grandparents on weekends. – On często odwiedza dziadków w weekendy.
 • sometimes (czasami): They sometimes eat out at restaurants. – Oni czasami jedzą poza domem w restauracjach.
 • rarely (rzadko): She rarely watches TV during the day. – Ona rzadko ogląda telewizję w ciągu dnia.
 • seldom (rzadko): He seldom drinks coffee. – On rzadko pije kawę.
 • never (nigdy): They never arrive late for meetings. – Oni nigdy nie spóźniają się na spotkania.

Cechy charakterystyczne czasu Present Simple:

Jeśli nie chcesz pomylić Present Simple z żadnymi innym przyszłym czasem pamiętaj, że:

 • Present Simple opisuje czynności, które zachodzą regularnie, niezależnie od momentu, w którym mówimy o nich. Nie ma konkretnego związku z teraźniejszością. Jeśli gdzieś właśnie idziemy lub jesteśmy w trakcie jakiejś innej czynności, raczej użyjemy innego czasu, chociażby Present Continuous. = Brak związku z teraźniejszością.
 • Present Simple nie opisuje czynności w trakcie postępu; skupia się raczej na regularnych lub powtarzających się działaniach. = Brak postępów.

Przeczytaj także: Much, many czy a lot of – zastosowania i różnice?