Przejdź do treści

Much, many czy a lot of – zastosowania i różnice?

Gramatyka angielska może sprawiać trudności nie tylko jeśli chodzi o czasy, ale również w kontekście stosowania różnych wyrażeń np. tych dających się łączyć z rzeczownikami. Dzisiaj bierzemy pod lupę słowa much, many oraz a lot of, które mają takie samo tłumaczenie, czyli dużo lub wiele w odniesieniu do rzeczy. Mimo to ich zastosowanie jest całkowicie odmienne, a wszystko wynika z zasad gramatycznych. Kiedy ich używać oraz jakie są między nimi różnice? To wraz z przykładami przedstawiamy w poniższym artykule.

Rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne (countable) to te, które tyczą się rzeczy łatwych do policzenia jako oddzielne jednostki. Oznacza to, że możemy użyć liczby pojedynczej lub mnogiej oraz określić ilość przedmiotów.

Przykłady:

 • one book (jedna książka)
 • three apples (trzy jabłka)
 • five pens (pięć długopisów)
 • two people (dwoje ludzi)
 • seven dogs (siedem psów)

Zapisz się na kursy przygotowujące do egzaminu z angielskiego

Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne tyczą się rzeczy, które nie występują w liczbie mnogiej, nie zapisujemy ich nazw z przedimkami nieokreślonymi a/an, a w większości przypadków nie możemy wziąć ich w ręce i np. przenieść. Są to zazwyczaj substancje, pojęcia abstrakcyjne, uczucia oraz materiały.

Przykłady:

 • water (woda)
 • money (pieniądze) – aby je policzyć, musimy skorzystać z dodatkowych określeń, jak jednostek złotówki czy dolary, ale samych w sobie nie policzymy
 • information (informacja)
 • love (miłość)
 • gold (złoto)

Much or many?

Much i many są stosowane do określania ilości, ale używamy ich w zależności od tego, czy mamy do czynienia z rzeczownikiem policzalnym czy niepoliczalnym.

 1. Much stosujemy w kontekście rzeczowników niepoliczalnych. Przykład:
 • How much water is in the bottle? – Ile wody jest w butelce?
 • There are many books on the shelves in the library. – Na półkach w bibliotece jest wiele książek.
 1. Many używamy w kontekście rzeczowników policzalnych, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Przykłady:
 • How many books are on the shelf? – Ile książek jest na półce?
 • How many pens does she have? – Ile długopisów ona ma?

Kiedy stosować wyrażenie a lot of ?

Z kolei wyrażenie a lot of jest uniwersalne i można używać go zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Oznacza dużą ilość lub wiele.

Przykłady:

 • She has a lot of money. – Ona ma dużo pieniędzy.
 • There are a lot of books on the table. – Na stole jest wiele książek.

Dlaczego warto stosować a lot of?

A lot of jest bardziej ogólne i pasuje do wielu sytuacji. To elastyczne wyrażenie, które sprawdzi się w różnych kontekstach wypowiedzi, umożliwiając opisanie znacznej ilości czegoś bez popełnienia błędów w wyliczeniach.

Przeczytaj także Jak tworzyć stronę bierną w języku angielskim?